Moduly i/2

Moduly informačního systému i/2

schema-2 bigVysoce integrovaný podnikový informační systém i/2 je tvořen sadou jednotlivých modulů sestavených tak, aby splňoval veškeré požadavky zákazníka na individualizované aplikační řešení. Jednotlivé moduly jsou navzájem interaktivně provázány, což přispívá k efektivnosti a průhlednosti obchodních procesů.

i/2 Prodej

Kompletní evidence a realizace zakázky - od jejího počátku ve formě objednávky zboží chybějícího na skladě (provázáno s nákupem) až po zpracování veškerých údajů nutných k zabezpečení dodávky zboží k zákazníkovi. Flexibilní kalkulace cen a slev, prodejní statistiky. Plánování jízd, hodnocení obchodních zástupců.
pdficon small ERP i2 Prodej

i/2 Nákup

Záznam a zpracování údajů spojených se zabezpečením materiálu nebo subdodávek potřebných pro realizaci zakázek. Proces začíná vyhledáním dodavatele, následuje objednávka a uskladnění přijatého zboží. Hodnocení efektivity nákupních aktivit, statistiky nákupu a vyhodnocení refundací.
pdficon small ERP i2 Nákup

i/2 Skladové hospodářství

Pořizování a sledování stavu zásob, evidence objednávek zboží, stanovení pojistného, výpočet minimální, optimální, maximální hladiny zboží, rezervace zboží dle zakázek, přeskladnění, evidence konsignačních skladů, správu skladových míst, využití EAN, flexibilní dispoziční modely. Inventarizace a uzávěrky.
pdficon small ERP i2 Skladové hospodářství

i/2 CRM (Customer Relationship Management)

Řízení vztahů se zákazníky integrované přímo do Vašeho informačního systému. Každý den zůstávají aktuální informace z obchodních procesů přehledně a bezpečně zdokumentovány.
pdficon small ERP i2 CRM

i/2 Finanční účetnictví

Komfortní vedení podvojného účetnictví dle platné legislativy včetně zpracování měsíční a roční uzávěrky. Rozsáhlá škála finančně analytických sestav včetně grafů. Integrace elektronického platebního styku.
pdficon small ERP i2 Finanční účetnictví

i/2 Vnitropodnikové účetnictví

Modul zajišťuje propojení vnitropodnikových okruhů účetnictví s finančním účetnictvím. Nákladová střediska, finanční plánování a reporting.
pdficon small ERP i2 Vnitropodnikové účetnictví

i/2 Majetek

Evidence krátkodobého i dlouhodobého majetku, odepisování a účtování včetně vyhodnocení v podobě inventurních sestav. Zatřídění majetku v souladu s platným číselníkem SKP, roční a měsíční odpisy, oddělené odpisy pro účetnictví, pro nákladové středisko, pro daňové účely. Přímá vazba na finanční účetnictví.

i/2 Zákaznický servis

Poprodejní péče o zákazníka, zejména v případě dodání zboží či služeb vyžadujících údržbu či servis. Instalační karty, správa servisních smluv, reklamace a údržba. Nasazení a výkazy techniků, statistiky a historie. Evidence, kontrola a kalibrace měřidel. Přímé propojení na sklady a zakázky.
pdficon small ERP i2 Zákaznický servis

i/2 Integrace

Zajišťuje integraci cizích aplikací. Podporuje protokoly EDI, XML, SOAP, web services a další. Propojení s messaging system ESP Sonic.

i/2 Zásilková služba

Podpora České pošty - Profi Balík, TopTrans, Intime a dalších. Tisk štítků a seznamů, elektronické předání údajů dopravci.

Prodej a služby

Telefon: +420 384 377 711
Fax: +420 384 377 712
E-mail: data-norms@data-norms.cz

Technická podpora

Telefon: +420 384 377 722
E-mail: podpora@data-norms.cz


TeamViewer

DATA-NORMS s.r.o.

Karlov 42
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika

IČ: 25161172
DIČ: CZ25161172
Datová schránka: ueg2xfs