• Pokladní systém

  Software pro centrální řízení prodejen

  propojení eshopu a věrnostního programu s pokladním systémem

Centrální řízení jednotlivých pokladen a prodejen - i/2 POS

Image

Pokladní systémy POS (Point of Sales) jsou maloobchodní pokladny doplněné o další periferní zařízení jako zákaznický displej, čtečky čárových kódů, pokladní zásuvky, tiskárny apod. Moderní POS systémy navíc umožňují přímé propojení do centrálního podnikového informačního systému pro optimální využití aktuálních prodejních, skladových a finančních dat. Naše maloobchodní pokladní řešení se skládá z maloobchodních pokladen i/2 POS a ze systému i/2 Backoffice pro centrální řízení jednotlivých pokladen a prodejen. Systém i/2 POS se úspěšně uplatňuje jak ve středně velkých, tak i rozsáhlejších maloobchodních sítích, namátkou uvádíme ověřená nasazení i/2 POS v oboru potravinářství, pekařství, elektronika, textil apod.

Pokladna i/2 POS

Pokladna i/2 POS je moderní řešení, které umožňuje rychlý a bezpečný prodej.
Každá pokladna má samostatnou vlastní databázi, obsahující veškerá data nutná k prodeji (stálé online spojení s tedy centrálou není nutné, v případě selhání internetového spojení je i nadále možné na pokladně prodávat).

Výkonný pokladní systém i/2 POS je koncipován pro nasazení dotykových obrazovek, samozřejmostí jsou čtečky čárových kódů, zákaznický displej nebo platby kartou.
Pokladna plně a spolehlivě řeší požadavky na evidenci EET.

Díky důsledné integraci dat jsou na centrále k dispozici aktuální prodejní údaje a informace pro plánování prodeje, nákupu a závozů. Číselníky a kmenová data jsou nastavovány a řízeny centrálně, což významně minimalizuje zdroj chyb na pobočkách.

Díky modularitě a širokým možnostem přizpůsobení nabízí systém i/2 POS celou škálu užitků a výhod podle potřeb každého zákazníka. Na základě potřeb zákazníka definujeme a implementujeme požadované procesy, jak během základní implementace, tak i při rutinním provozu. Takto získává zákazník flexibilní řešení na míru. Ověřené nastavení a automatizace procesů tak, aby se informace nemusely pořizovat a zadávat dvakrát, vede ke snížení chybovosti a snížení pracnosti a časové náročnosti. Cílem úspěšného nasazení pokladního systému je tedy zjednodušit a zautomatizovat procesy a takto šetřit čas, peníze i personál.

Image

Funkcionalita pokladen i/2 POS

 • Offline pokladna se všemi daty pro prodej - data zboží, zákazníků
 • Prodej pomocí skeneru EAN kódů nebo vyhledáním zboží v číselníku
 • Platby v hotovosti, platební karty, stravenky, stravenkové karty, platby v cizích měnách
 • Dárkové poukazy
 • Přímé propojení na EFT terminál
 • Možnost platby faktury na POS
 • Vystavení faktury na POS
 • Tisk čárového kódu na dokladech
 • Závěrka prodejů s rozdělením dle platebních prostředků (hotovost, karty, poukázky,..)
 • Použití zákaznických karet – základ pro věrnostní systém
 • Integrace mobilní čtečky
 • Procesy WebPOS - online sledování stavů na skladě, základní informace o zboží
 • Procesy WebPOS - interní a externí objednávky na pobočce, příjem zboží na pobočce
 • Vzdálená správa pokladen
 • Oboustranná integrace dat POS <=> ERP systém

Další pokladní procesy

 • Zálohy (objednávky)
 • Vratka zákazníkovi (storno)
 • Ztráta (s udáním důvodu)
 • Škoda (s udáním důvodu)
 • Interní spotřeba
 • Ochutnávky
 • Objednávky: stálé, dle potřeby (různé dispoziční modely), denní, více závozů denně
 • Objednávky u interních a externích dodavatelů
 • Příjem zboží
 • Rezervace
 • Lze propojit procesy objednávka + záloha
 • Automatické odpisy režijních položek při příjmu zboží na sklad
 • Přesuny z pobočky na pobočku
 • Vratky interních výrobků
 • Vratky externích výrobků
 • Platba již vystavených faktur
 • Mnoho dalších dostupných funkcí

Backoffice i/2

V centrále firmy je umístěn systém i/2 Backoffice umožňující centrální řízení všech obchodních procesů na pobočkách a pokladnách. Mezi pokladnami i/2 POS a centrálním ERP systémem probíhá automatický import a export dat. Uživatelé na centrále firmy provádějí administraci poboček, pokladen, položek, zákazníků, dodavatelů, ceny a prodejních akcí.

Maloobchodní pokladní systém i/2 POS v kombinaci s i/2 Backoffice poskytuje dokonalý přehled o aktuálním prodeji podle pokladen, zákazníků, prodavačů i sortimentu. Vedení firmy tak má k dispozici vždy aktuální údaje z celé maloobchodní sítě, včetně detailních nákupních, prodejních a skladových dat. Systém i/2 je tak ideálním nástrojem pro plánování výroby a prodeje na základě aktuálních dat.

Image

Hlavní funkce Backoffice i/2

 • centrální správa systémových kmenových dat (číselník poboček, pokladen, zaměstnanců, oprávnění zaměstnanců, parametry atd.)
 • centrální řízení sortimentu a cen (skupiny zboží, zboží, ceníky, akce, zákazníci, dodavatel, slevy atd.)
 • centrální nastavení pevných tlačítek pokladny
 • nastavení práv zaměstnanců pro pokladní transakce, udílení slev, atd.
  automatická archivace pokladních dokladů
 • plně integrované zpracování platby v hotovosti, platební kartou nebo dalšími platebními prostředky (např. interní poukázky)
 • vyhodnocení, statistiky, přehled pohybů
 • generování automatického návrhu objednávky na základy předchozí historie
 • statistiky a vyhodnocení spolupráce s odběrateli a dodavateli
 • sledování rozpočet z hlediska plnění obchodních cílů (obrat, marže)
 • integrace s ostatními moduly podnikového informačního systému
 • Backoffice i/2 může být přímo propojen s e-shopem (ceny, zákazníci, sklady, zboží, zakázky, atd.)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Pokladní systém i/2 POS i Backoffice i/2 jsou připraveny pro realizace EET.

Tržby provedené pomocí ERP i/2 jsou evidovány zcela automaticky. Při prodeji na pokladně i/2 POS se automaticky kontaktuje Backoffice i/2, který kontaktuje Finanční správu. Při úspěšné komunikaci obdrží Backoffice i/2 zpět kód FIK a předá ho na pokladnu, kde se vytiskne na účtence. V případě problému při komunikaci generuje pokladna kód PKP, který se vytiskne na účtence a předá se automaticky do Backoffice i/2, až se spojení obnoví. Hlášení na Daňový portál Finanční správy pak proběhne automaticky po obnovení spojení.

U tržeb pořízených přímo v i/2 probíhá evidence EET při zpracování faktury.

V Backoffice i/2 je k dispozici přehledný program, kde je možné sledovat stav všech tržeb s možností kontroly stavu odeslání a možnost filtrování dle data a pokladny.

Pokladní hardware

Doporučíme a navrhneme vhodný pokladní hardware včetně příslušenství, s ohledem na typu provozu, včetně splnění podmínky zákona o EET.
Nabízíme instalaci pokladního hardware, zaškolení a servis.

Podpora a spolupráce s DATA-NORMS

Naše společnost klade důraz na osobní přístup a dlouhodobou spolupráci.
Našim zákazníkům předáváme nejen software a manuál, ale také zkušenosti a know-how.
Pomůžeme analyzovat vaše problémy a navrhnout možnosti řešení.
Poskytujeme zaškolení v práci se systémem a dlouhodobou konzultační podporu.

Image

Prodej a služby

Telefon: +420 384 377 711
Fax: +420 384 377 712
E-mail: data-norms@data-norms.cz

Technická podpora

Telefon: +420 384 377 722
E-mail: podpora@data-norms.cz


TeamViewer

DATA-NORMS s.r.o.

Karlov 42
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika

IČ: 25161172
DIČ: CZ25161172
Datová schránka: ueg2xfs