Plně automatizované elektronické obchodování

spolecna-data-a-logika-big Náš koncept e-business je založen na důkladné provázanosti dat v e-commerce aplikacích (B2B e-shop, B2C e-shop, objednávkový systém DN Portál) s centrálním ERP systémem, kde se zabezpečuje zpracování dat, objednávek i zakázek.

Připojení k ERP systému je realizováno přímo, změny ve zboží jsou v e-shopu okamžitě viditelné, zakázky e-shopu mohou být v ERP ihned zpracovány a internetové nákupy tak okamžitě aktualizují stavy na skladě.
Vaši zákazníci objednávají na základě aktuálního sortimentu a personalizovaných cen a mohou rovněž profitovat z automatického zpracování prodejních dokladů, snížené chybovosti a efektivnější logistiky.

Business to Business (B2B)

Pojmem B2B je míněno obchodování mezi firmami, tedy Busines to Business. Elektronické aplikace určené pro podporu B2B jsou vytvářeny s cílem maximálně podpořit nákupní rozhodnutí a maximálně zjednodušit proces nákupu. Cílem nákupu není osobní spotřeba, ale zisk z dále prodaného zboží. Velkoobchody - poskytovatelé elektronického B2B obchodu rovněž profitují díky přenesení rutinní práce se zadáváním dat na své odběratele, čímž jsou minimalizovány překlepy a chyby. Podstatným faktorem úspěchu v oboru B2B je navázání a udržení dlouhodobých vzájemně prospěšných vztahů s loajálními zákazníky.

Naše řešení pro podporu elektronického obchodování

  • online B2B, B2C řešení (eshop) 
  • offline objednávková aplikace DN Portál s výhodami e-commerce 

Prodej a služby

Telefon: +420 384 377 711
Fax: +420 384 377 712
E-mail: data-norms@data-norms.cz

Technická podpora

Telefon: +420 384 377 722
E-mail: podpora@data-norms.cz


TeamViewer

DATA-NORMS s.r.o.

Karlov 42
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika

IČ: 25161172
DIČ: CZ25161172
Datová schránka: ueg2xfs